Právní a etické informace: Obchodní chování a prohlášení o ochraně soukromých údajů

Zásady obchodního chování

Cílem společnosti Textron je řídit se principy INTEGRITY, RESPEKTU, DŮVĚRY a SNAHY O ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY ve všech vztazích se ZÁKAZNÍKY, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELI, AKCIONÁŘI, KOMUNITOU a ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM.

Naše zásady obchodního chování jsou založeny na tomto prohlášení hodnot představujícím kulturu, která vytváří bezpečné pracovní prostředí, cení si diverzity, podporuje komunikaci a respektuje inovace. Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete získat kopii zásad obchodního chování společnosti Textron, kontaktujte Oddělení pro etiku a dodržování pravidel společnosti Bell Helicopter na čísle 1-800-892-9871 nebo na e-mailové adrese ethics@bh.com.

Prohlášení o ochraně soukromých údajů

Ve společnosti Bell Helicopter Textron Inc. („Bell“) víme, že vaše soukromí je pro vás důležité. Protože je důležité i pro nás, zavedli jsme postupy popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Neměli byste přistupovat k našim službám nebo je používat, dokud si tyto zásady ochrany osobních údajů pečlivě nepřečtete a neodsouhlasíte smluvní podmínky v nich popsané. S dotazy se obraťte na odpovědného vedoucího pracovníka společnosti Bell Helicopter na čísle 1-817-280-2445.

Naše shromažďování a používání vašich osobních údajů

Shromažďujeme a používáme informace o vás, o kterých se důvodně domníváme, že nám pomohou podnikat a poskytovat vám produkty, služby nebo jiné příležitosti. Mimo jiné tyto informace používáme k tomu, abychom se o vás dozvěděli věci, které nám pomohou přizpůsobit a zlepšit vaši zkušenost s námi, odpovídat na vaše požadavky a komunikovat s vámi. Mezi typy informací, které shromažďujeme, udržujeme a používáme, patří následující: Informace o používání webu: Obecně můžete navštívit web společnosti Bell („web“), aniž byste nám řekli, kdo jste, nebo o sobě odhalili jakékoli informace. Naše webové servery shromažďují názvy domén, nikoli e-mailové adresy, návštěvníků. Tyto informace se agregují za účelem změření počtu návštěv, průměrné doby strávené na webu, zobrazených stránek atd. Společnost Bell používá tyto informace („profily chování“) k měření používání našeho webu a zlepšení jeho obsahu. Získané informace nebo jiné údaje, které osobně neidentifikují uživatele našeho webu, můžeme sdílet s třetími stranami. Sem mohou patřit například preference všech návštěvníků našeho webu ohledně produktů nebo služeb.

Registrační informace, které nám poskytujete:

Když se zaregistrujete na našem webu, abyste mohli přispívat, inzerovat nebo používat a procházet záznamy na našem webu, ukládáme profilové informace, které uvedete v registračním formuláři („osobní údaje“). Při registraci k používání našeho webu vyžadujeme, abyste zadali své jméno a příjmení („jméno účtu“), e-mailovou adresu a heslo. Pokud si přejete inzerovat, získávat podporu nebo nás kontaktovat s dotazy nebo ohledně problémů či oprav webu, vyžadujeme, abyste zadali celé jméno, e-mailovou adresu a zemi/oblast. Nepovinně můžete zadat také název vaší společnosti, adresu (tj. ulici, město, stát, zemi a PSČ), ID zákazníka, telefonní číslo, fax nebo informace o produktech. Ačkoli se můžete rozhodnout nám nepovinné informace neposkytovat, jejich nezadání může způsobit, že nebudete mít přístup k některým funkcím. Poskytnutím osobních údajů vyjadřujete výslovný souhlas s naším sběrem a používáním těchto údajů způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Zpravidla používáme vaše osobní údaje pouze k odpovídání na vaše dotazy, zpracování objednávky, abychom vás kontaktovali ohledně stavu účtu nebo zákaznické služby, informovali vás o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat, nebo vám umožnili přistupovat ke konkrétním informacím účtu. Když se zaregistrujete za účelem přidávání příspěvků nebo nákupu produktů na našem webu, vyjadřujete svůj souhlas se sdílením osobních údajů s ostatními potenciálními kupci/prodejci, aby vás mohli kontaktovat. Také vyjadřujete svůj souhlas s naším sdílením vaší e-mailové adresy s ostatními uznávanými organizacemi, jejichž produkty nebo služby by vás podle nás mohly zajímat.

Informace o kreditních kartách:

Pokud se zaregistrujete za účelem přidávání inzerátů, resp. reklam na náš web nebo používání procházení webu kvůli prohlížení inzerátů nebo reklam, můžeme vás požádat o informace o kreditní kartě v souvislosti s platbou za tyto služby na základě naší dohody o přidávání příspěvků a nakupování uzavřené s vámi. Společnost Bell nicméně neuchovává záznamy informací o vaší kreditní kartě, ale pouze je přeposílá do své banky za účelem potvrzení platby. Společnost Bell informace o kreditních kartách nesděluje nikomu kromě své banky nebo autorizovaných zpracovatelů kreditních karet a účetních firem za účelem uchování vašeho účtu. Bezpečnostní prvky sloužící k ochraně osobních údajů, profilů chování a informací o kreditních kartách jsou popsány níže v samostatné sekci.

Informace o nákupech:

Pokud se rozhodnete zakoupit produkt vystavený na našem webu, můžeme potřebovat informace, které jste neuvedli v registračním formuláři. Tyto informace budou použity pouze k dokončení vaší nákupní transakce a (pokud zakoupíte produkt od nás) pro záruční nebo servisní účely.

Cookies:

Jako mnoho jiných webů i náš web používá soubory „cookies“, které nám umožňují si zapamatovat vaše heslo a pomáhají nám identifikovat části našeho webu, které mohou být nejrelevantnější pro vaše potřeby, a jiné produkty nebo služby, které mohou zajímat vás nebo jiné osoby. Soubor cookie je malý informační soubor, který může web uložit ve vašem webovém prohlížeči a později ho znovu načíst. Cookies používáme ke sledování částí našeho webu, které navštěvujete. Nicméně cookies NEPOUŽÍVÁME ke sledování vašeho prohlížení internetu před nebo po opuštění našeho webu. Existují komerčně dostupné produkty, které vám pomohou cookies deaktivovat. Ačkoli chceme, abyste si byli existence těchto produktů vědomi, upozorňujeme vás, že pokud se je rozhodnete používat, nebudeme vám moci poskytovat přizpůsobenou službu a nemusíte mít k dispozici některé funkce a služby.

E-mailová komunikace:

Vaši e-mailovou adresu používáme, abychom vás kontaktovali při odpovídání na vaše dotazy nebo poskytování informací o produktech nebo službách. Abychom mohli určit, zda jste od nás obdrželi e-mail, a abychom mohli naše e-maily činit užitečnějšími a zajímavějšími, můžeme obdržet potvrzení, že jste e-mail od nás otevřeli.

Ochrana soukromí dětí:

Vzhledem k povaze našeho podnikání naše produkty a služby nejsou navrženy tak, aby přitahovaly nezletilé osoby. Proto se vědomě nesnažíme získávat jakékoli informace od dětí. Naše smluvní podmínky používání vyžadují, aby registrace a nákupy produktů a služeb prováděly pouze osoby starší 18 let. Pokud máme důvod si myslet, že informace poskytuje dítě mladší 18 let, společnost Bell tyto informace neuloží bez souhlasu rodičů nebo jejich upozornění, jehož součástí je umožnění rodičům, aby zabránili používání těchto informací nebo zabránili zapojení svého dítěte do dané činnosti. Bez souhlasu rodičů budou online informace použity pouze k odpovědi na nevyžádaný požadavek a k žádnému jinému účelu. Uvědomujeme si, že ochrana identity a soukromí dětí online je důležitá a že odpovědnost za ni má online průmysl i rodiče.

Omezení sdělování informací třetím stranám

Naší obchodní činností není prodej vašich osobních údajů třetím stranám. Nesdělujeme vaše osobní údaje nepřidruženým třetím stranám, pokud: (1) si to nevyžádáte nebo nepovolíte; (2) vám poskytnuté informace nepomohou dokončit transakci; (3) poskytnutí informací nevyžaduje zákon, relevantní předpisy, soudní příkazy, naše smluvní podmínky nebo jiné dohody, nebo to není nutné k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo práv, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo jiných osob (např. poskytnutí informací subjektu podávajícímu informace o spotřebitelích za účelem ochrany před podvody atd.); (4) ke sdělení nedochází v rámci nákupu, přenosu nebo prodeje služeb nebo aktiv (např. v případě akvizice prakticky všech našich aktiv jinou stranou mohou být informace o zákaznících jedním z přenesených aktiv); nebo (5) informace nejsou poskytnuty našim zástupcům, vnějším prodejcům nebo poskytovatelům služeb za účelem provádění funkcí naším jménem (např. analýza dat, poskytování marketingové pomoci, zákaznických služeb atd.). Také můžeme shromažďovat souhrnná data o vás a tyto souhrnné (neumožňující identifikovat jednotlivce) údaje předávat třetím stranám k propagačním či jiným účelům. Ačkoli vám můžeme čas od času zasílat marketingové nabídky jménem naší i jiných společností, nedáváme těmto nepřidruženým společnostem vaše osobní údaje jinak, než jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů. K odběru takových přímých marketingových nabídek se můžete přihlásit zaškrtnutím políčka „Informujte mě“ v registračním formuláři nebo tak, že nás kontaktujete na adrese uvedené v sekci „Kontaktujte nás“ na tomto webu a požádáte nás, abychom vás připojili do našeho seznamu uživatelů přihlášených k odběru přímých marketingových nabídek. Nemůžete se nicméně odhlásit z odběru zpráv od nás, které nejsou přímé marketingové nabídky.

Bezpečnostní postupy na ochranu informací

Abychom zabránili nepovolenému přístupu k vašim důvěrným informacím, používáme několik bezpečnostních standardů a postupů. Náš web používá k ochraně vašich osobních údajů šifrovací technologii, digitální certifikáty, bezpečné obchodní servery a ověřování. Pokud váš webový prohlížeč podporuje technologii Secure Sockets Layer (SSL), budou nám vaše informace odesílány velmi bezpečně. Naše bezpečnostní technologie neustále aktualizujeme a testujeme. Také se snažíme osobní údaje ničit nebo trvale rušit možnost jejich identifikace, pokud již nejsou potřebné k účelu, za jakým byly používány nebo shromážděny. Praktikujeme postupy omezující přístup zaměstnanců k osobním údajům pouze na ty zaměstnance, kteří potřebují tyto informace o vás znát z obchodních důvodů. Naše zaměstnance školíme ohledně důležitosti udržování důvěrnosti a bezpečnosti vašich informací. K vynucování odpovědnosti našich zaměstnanců ohledně ochrany soukromých údajů podnikáme náležitá disciplinární opatření. Také je důležité, abyste vy sami pomáhali předejít nepovolenému přístupu tak, že se z webu vždy, když dokončíte jeho používání, odhlásíte.

Váš přístup k vašim údajům

Obecně vám poskytujeme přístup k vašim osobním údajům v sekci „Informace o mém účtu“ vašeho účtu Bell, abyste si mohli své údaje prohlížet a v určitých případech aktualizovat. Pokud máte za to, že jsou jakékoli údaje nesprávné, neprodleně nás na to upozorněte na adrese uvedené v sekci „Kontaktujte nás“ na tomto webu a my chybné údaje okamžitě opravíme. Své osobní údaje můžete také smazat kliknutím v sekci „Informace o mém účtu“ vašeho účtu Bell.

Neplatnost zásad ochrany osobních údajů jakýchkoli odkazovaných webů nebo jiných stran

Web společnosti Bell může obsahovat odkazy na jiné weby, např. přidružených nebo dceřiných společností nebo distributorů a obchodních zástupců třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na používání a zveřejňování vašich osobních údajů získaných na našem webu společností Bell. Ačkoli se snažíme odkazovat pouze na weby, které sdílejí naše standardy a respektují ochranu osobních údajů, nejsme odpovědní za postupy týkající se ochrany osobních údajů jakýchkoli třetích stran nebo za obsah odkazovaných webů. Doporučujeme vám si přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky těchto stran nebo webů.

Podmínky používání, upozornění a změny našich zásad ochrany osobních údajů

V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání mají přednost podmínky používání.

Jelikož se naše podnikání čas od času mění, stejně tak se čas od času pravděpodobně změní i tyto zásady ochrany osobních údajů, zásady přidávání příspěvků a nakupování a podmínky používání. Vyhrazujeme si proto právo zásady ochrany osobních údajů, zásady přidávání příspěvků a nakupování a podmínky používání kdykoli změnit. Používání vašich informací podléhá zásadám ochrany osobních údajů, zásadám přidávání příspěvků a nakupování a podmínkám používání platným v době používání. Zde uvedená ustanovení jsou nadřazená všem předchozím upozorněním nebo prohlášením ohledně našich postupů pro ochranu osobních údajů týkajících se tohoto webu. Čas od času můžeme e-mailem rozesílat pravidelná připomenutí týkající se našich upozornění a smluvních podmínek a zveřejňovat na našem webu jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů, zásad přidávání příspěvků a nakupování a podmínek používání. Doporučujeme vám náš web pravidelně kontrolovat, abyste se seznámili s aktuálními platnými zásadami ochrany osobních údajů, zásadami přidávání příspěvků a nakupování a podmínkami používání a jejich případnými změnami.