Pobierz PDF

Glenn Isbell
Wiceprezes wykonawczy ds. wsparcia i obsługi klienta

Glenn IsbellGlenn Isbell jest wiceprezesem wykonawczym ds. wsparcia i obsługi klientów w Bell Helicopter. Na tym stanowisku odpowiada za strategiczne dopasowanie, rozwój i nadzór nad wszystkimi aspektami obsługi klienta i wsparcia technicznego dla naszych produktów komercyjnych.

Glenn to osoba z dużym doświadczeniem kierowniczym, od 19 lat mająca duży udział w rozwoju Bell Helicopter. Piastował szereg kluczowych stanowisk tego typu w dziale inżynieryjnym, programach budowy statków powietrznych i programie modernizacji systemów biznesowych. M.in. był wiceprezesem zakładu Xworx, a ostatnio wiceprezesem ds. optymalizacji biznesowej, gdzie angażował się praktycznie w każdy aspekt działania firmy.

Glenn dołączył do Bell Helicopter w 1996 r. jako inżynier projektant w centrum opracowywania nowych produktów. Od tego czasu zdążył pełnić różne funkcje kierownicze związane ze stroną inżynieryjną. Kierował m.in. działem okablowania i instalacji, zintegrowanym zespołem produktowym w programie H-1 oraz pracami eksperymentalnymi w Xworx.

W trakcie pierwszych 11 lat pracy w firmie Glenn uczestniczył w opracowywaniu 19 prototypowych statków, przy 9 z nich będąc osobą odpowiedzialną za projekt/budowę. Następnie objął formalne stanowisko kierownicze, na którym odpowiadał za sformułowanie wizji i wdrożenie w Bell Helicopter systemów komputerowego wspomagania projektowania Product Lifecycle Management (PLM) i CAD. Było to jedno z największych wdrożeń, jakie kiedykolwiek zrealizowano w Textron.

Glenn przez kilka lat był dyrektorem działu inżynierii systemów i operacji inżynieryjnych (SE & EO), po czym otrzymał awans na wiceprezesa zakładu w Xworx, gdzie odpowiadał za sekcję badań, rozwoju, testów i weryfikacji.

Na swoim ostatnim stanowisku wiceprezesa ds. optymalizacji biznesowej Glenn wyznaczył strategiczne kierunki działania oraz pracował nad przekształceniem modelu biznesowego Bell Helicopter, tak aby firma była bardziej konkurencyjna na globalnym rynku. W nowej roli bardzo przydaje mu się umiejętność patrzenia z perspektywy klienta oraz dostrzegania powiązań między procesami biznesowymi, systemami i projektami produktów, i wynikającej z tego strategicznej przewagi.

Glenn uzyskał stopień inżyniera na wydziale mechanicznym na Texas A&M University oraz stopień Master of Business Administration przyznany przez Neeley School of Business działającą przy Texas Christian University. W trakcie pracy dla Textron uzyskał także certyfikat Green Belt w zakresie metodyki Six Sigma.