Pobierz PDF

Lisa Atherton
Wiceprezes wykonawczy ds. pionu wojskowego

Lisa AthertonLisa Atherton została mianowana wiceprezesem wykonawczym ds. pionu wojskowego w październiku 2015 r. i jest członkiem ścisłego kierownictwa (Executive Leadership Team) firmy. 

Lisa kieruje częścią firmy zajmują się rozwiązaniami militarnymi. Odpowiada za wyznaczanie kierunków strategicznych, całościowe zarządzanie i realizację wszystkich kontraktów rządowych i programów rozwoju biznesowego.

Przed objęciem obecnej funkcji Lisa była wiceprezesem globalnego działu rozwoju rozwiązań wojskowych. Kierowała krajowymi i międzynarodowymi działaniami w zakresie rozwoju oferty produktów zbrojeniowych Bell Helicopter, co przełożyło się na kilka ważnych kontraktów sprzedaży maszyn V-22 i H-1 za granicę. Od rozpoczęcia pracy dla Bell Helicopter w 2012 r. Lisa piastowała kilka stanowisk kierowniczych w pionie programów wojskowych, w tym była dyrektorem biura programu V-22 oraz dyrektorem całej sekcji programów wojskowych. 

Zanim trafiła do Bell Helicopter, Lisa była wiceprezesem ds. pionu systemów ataku strefowego w Textron Defense Systems, gdzie z sukcesem zwiększyła międzynarodową sprzedaż pocisków do niszczenia celów rozproszonych na dużej powierzchni (Sensor Fuzed Weapon, SFW). W Textron Defense zajmowała również stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju biznesowego, w ramach którego kierowała całością współpracy z amerykańskim Departamentem Obrony. 

Przed rozpoczęciem kariery w Textron w 2007 r. Lisa była oficerem w amerykańskich siłach powietrznych oraz spędziła osiem lat w dyrekcji ds. zaopatrzenia działającej przy dowództwie sił lotniczych, pomagając formułować wymagania i potrzeby budżetowe i operacyjne dla amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Dodatkowo Lisa była właścicielką i prowadziła własną placówkę franczyzową sieci Cold Stone Creamery (lody) w Williamsburgu w Wirginii. 

Lisa uzyskała stopień Masters in Business Administration na Mason School of Business działającej przy The College of William and Mary oraz stopień licencjata prawa na Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ponadto Lisa ukończyła programy kształcenia liderów wyższego szczebla Textron prowadzone w Thunderbird School of Global Management oraz Fuqua School of Business działającą przy Duke University. Lisa jest też certyfikowanym instruktorem strategii i konkurencyjności sprzedaży Miller-Heiman oraz posiadaczem certyfikatu Green Belt w zakresie metodyki Six Sigma.