Legal Entities

Information on Bell's Legal Entities

Legal entity name
Jméno firmy

Bell Textron Prague, a.s.

Registration address
Sídlo společnosti
K Letišti 1063/27, 160 08 Praha 6, Czech Republic
K Letišti 1063/27, 160 08 Praha 6, Česká republika
Identification number
Identifikační číslo
25511939
Registration Details
Údaje o zápisu do obchodního rejstříku
Entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, file 5768
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5768
Group affiliation
Příslušnost ke koncernu
Bell Textron Prague, a.s. is a subsidiary of Bell Textron Inc.
Bell Textron Prague, a.s. je součástí koncernu Bell Textron Inc.